Μην Τρομάζετε! Εάν κατά λάθος σβήσατε αρχεία που τελικά ήταν σημαντικά. Εάν κατά λάθος κάνατε διαμόρφωση (Format) σε λάθος δίσκο. Εάν για κάποιο λόγο ξαφνικά τα Windows δεν εμφανίζουν καθόλου το σκληρό σας δίσκο με τα πολύτιμα αρχεία σας. Εάν ο υπολογιστής σας ξεκινάει αλλά σας λέει "Operating System Not Found". Εάν ξεχάσατε κωδικούς πρόσβασης για Windows ή αρχεία Word, Excel κτλ. Με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας, εκτελούμε στο εργαστήριό μας τεχνικές ανάκτησης δεδομένων και ανάκτησης κωδικών και εξασφαλίζουμε την ασφαλή μεταφορά τους σε νέα μέσα αποθήκευσης.

Κύλιση στην Αρχή