Όταν βραχεί η συσκευή μας αμέσως πρέπει να βγάλουμε την μπαταρία για την αποφυγή περαιτέρω βραχυκυκλωμάτων. Στη συνέχεια το αφήνουμε να στεγνώσει με φυσικό τρόπο (ποτέ επάνω στο καλοριφέρ ή χρήση σεσουάρ γιατί η υπερθέρμανση μπορεί να δημιουργήσει άλλες βλάβες). Αφού στεγνώσει μην επιχειρήσετε να τοποθετήσετε την μπαταρία και το συντομότερο δυνατόν να το φέρετε στο κατάστημα μας. Σε περίπτωση που δοκιμάσετε να το δουλέψετε και η συσκευή ανάψει θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να καταστραφεί, γιατί τα άλατα συνεχίζουν να την διαβρώνουν.

Κύλιση στην Αρχή