Αναλαμβάνουμε την αλλαγή γλώσσας που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο ή tablet και στην παρουσίαση αλλά και στην πληκτρολόγηση . Η αλλαγή αυτή μπορεί να γίνει άμεσα και σχεδόν σε όλα τα κινητά τηλέφωνα ανεξαρτητως λογισμικού και παλαιότητας ,με ασφάλεια δεδομένων καθώς κραταμε αντιγραφα ασφαλείας. 

Κύλιση στην Αρχή